Dziś jest

NiedzielaImieniny
17Olimpii
grudnia 2017Łazarza

Archiwum aktualnośœci

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Nadzwyczajnie o PKS

Poniedziałek, 20 marca 2017


Na nadzwyczajnej sesji zebrała się dziś Rada Powiatu szczecineckiego. Obrady były w części utajnione. Radni debatowali na temat sprzedaży udziałów spółki PKS. W części jawnej sesji omówiono procedurę wyłaniania nabywcy udziałów i sposoby zaproszenia do negocjacji oraz procedurę zbycia. Punkt dotyczący wyceny udziałów utajniono. W dalszej części obrad omówiono projekt umowy sprzedaży i memorandum informacyjne. Ostatecznie głosami 10 radnych za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się przyjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów. Retransmisja obrad po programie lokalnym i na stronach internetowych Starostwa i TV Zachód.