Dziś jest

NiedzielaImieniny
19Elżbiety
listopada 2017Seweryna

Archiwum aktualnośœci

Przeglądaj archiwum

Programy telewizyjne

Program Starostwa

Piątek, 2 czerwca 2017
Są dodatkowe środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Łącznie 400 000 złotych trafi do przedsiębiorców z trenu powiatu szczecineckiego, na refundację kosztów miejsc pracy. którzy ubiegali się o środki w ramach projektu Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy. **** Po dwóch nieudanych próbach zbycia udziałów w przedsiębiorstwie PKS nastąpiły zmiany na stanowisku prezesa. Halina Mozolewska przeszła na emeryturę, a Funkcje tę, zarząd powiatu powierzył Eugeniuszowi Szymonikowi. Jest to biznesmen, który przed laty założył firmę przewozową i stworzył swego rodzaju imperium. Eugeniusz Szymonik ma pomysł jak wyprowadzić firmę z kryzysu.